Home

 

Stichting De Donge Foundation heeft sinds haar oprichting in 2007 vele tientallen projecten gesteund. Het ging daarbij om projecten gericht op het welzijn van kinderen. Het vermogen van de stichting is inmiddels volledig geschonken. Dat betekent ook dat de stichting geen nieuwe aanvragen meer in behandeling neemt en haar activiteiten gaat staken.