Home

 

Kinderen hebben de toekomst en verdienen alle kansen op een goede start, ontwikkeling en een steuntje in de rug als dat nodig is. Stichting De Donge Foundation richt zich op het welzijn van kinderen. De Foundation steunt projecten van andere stichtingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Ook steunt de Foundation bijzondere kleine initiatieven en (sportieve) inspanningen en prestaties van (groepen van) individuen die hiermee sponsorgelden bijeenbrengen voor het (verbeteren van het) welzijn van kinderen.