over ons

stichtingsbestuur

contact

Stichting De Donge Foundation staat bij de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling geregistreerd (ANBI) onder nummer 8186.39.106.

 

Kamer van Koophandel  18 09 13 08

Rabobank                        NL56 RABO 0307 9429 10

Email                                info@dedongefoundation.nl

 

De Donge Foundation is ingeschreven bij de Kennisbank Filantropie.

 

 

 

Rob Kluyt, voorzitter

Harm Schampers,

vice-voorzitter

Thijs Schraven, secretaris

Sandra Fidom, 

penningmeester

Jeroen Damen, lidDe bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.over ons