projecten

projecten die wij steun(d)en

18 09 13 08


8186.39.106

Email


KVK


ANBI

contact

Verzoeken om informatie of aanvragen voor donaties kunnen enkel per e-mail en gemotiveerd worden ingediend bij info@dedongefoundation.nl.

 

 

Stichting De Donge Foundation staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder nummer 8186.39.106.